انواع نرم افزار های فنی و مهندسی و تخصصی رشته برق و الکترونیک رشته هوافضا . . .

FEKO 6.1 32bit/64bit

قیمت: 100,000 ریال خرید

CST Studio 2012

قیمت: 100,000 ریال خرید

Solidworks Solution Pack 2013 (15DVD)

قیمت: 525,000 ریال خرید

SolidCAM 2013 SP1 32bit-64bit

قیمت: 50,000 ریال خرید

افزونه کتیا - FTI Catia

قیمت: 50,000 ریال خرید

آموزش ansys

قیمت: 100,000 ریال خرید

ANSYS Composite PrepPost 14.5

قیمت: 100,000 ریال خرید

Ansys 14.5 64bit

قیمت: 100,000 ریال خرید

Ansys 14.5 32bit

قیمت: 100,000 ریال خرید

Altium Designer 2013 + Library

قیمت: 100,000 ریال خرید

MatLAB R2010a

قیمت: 50,000 ریال خرید

MatLAB R2009a

قیمت: 50,000 ریال خرید

Tecplot Focus 2013

قیمت: 50,000 ریال خرید

Tecplot 360 2013

قیمت: 50,000 ریال خرید

Combat Flight Simulator 3

قیمت: 50,000 ریال خرید

تبلیغات

تبليغاتX